Beste Prijsgarantie
Atlas Hotel Holiday
Discount slider image

Beste Prijsgarantie

boek via onze webiste en ontvang korting!

Onze website Andere boekingssites
Gratis WiFi
Beste prijsgarantie
Betaal met iDeal

Huis- en gedragsregels

 

Huis- en gedragsregels Atlas Hotel Holiday Spijkenisse

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Atlas Hotel Holiday Spijkenisse gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren

Algemene regels:

 • Gedurende alle omstandigheden respecteert het Atlas Hotel Holiday de privacy van onze gasten, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van “het niet naleven van onze huis- en gedragsregels”
 • Alle aanwijzingen van de medewerkers van het hotel, die verband houden met de huis- en gedragsregels dienen te worden opgevolgd
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Brand
  - Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in
  - Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand
  - Gebruik bij brand in geen geval de liften
 • Camera’s
  Op diverse plaatsen binnen en buiten het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen opnames als ondersteunend materiaal getoond worden.
 • Eigendommen van bezoekers/gasten
  Atlas Hotel Holiday is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van uw bezittingen
 • Gevonden voorwerpen
  Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie
 • Toiletgebruik
  Toiletruimtes zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan
 • Klachten
  Wanneer u klachten van welk aard dan ook heeft, meldt dit dan direct bij de leiding van ons bedrijf. Doe dit wel onmiddellijk, omdat in een later stadium uw klachtrecht vervalt.
 • Legitimatie
  In verband met de identificatieplicht dient u ten tijde van check-in een geldig identificatiebewijs te kunnen tonen van alle personen welke in het hotel verblijven. De minimale leeftijd om te verblijven in ons hotel bedraagt 18 jaar, met uitzondering van kinderen en jong volwassenen welke samen met hun ouders verblijven
 • Alcohol
  Onder de 18 jaar worden er geen alcoholische dranken verkocht.

 

 Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen
 • Met meer dan het aantal  personen waar de kamer is voor gereserveerd te verblijven. D.w.z.  u heeft de kamer voor 1 persoon gereserveerd dan mag er niet meer dan 1 persoon in de kamer verblijven.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten
 • Huisdieren mee te nemen in het hotel
 • Eigendommen van het hotel
  Eigendommen van het hotel mee nemen naar buiten is niet toegestaan. Bij moedwillig beschadigen van eigendommen van Atlas Hotel Spijkenisse kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparatie- en/of vernieuwingskosten
 • Verdovende middelen
  Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben in en rondom het hotel van verdovende middelen, in welke vorm dan ook, wordt door ons niet toegestaan
 • Lachgasballonnen te gebruiken in het hotel of in het bezit te zijn van een tank gevuld met lachgas
 • Overlast
  Overlast te veroorzaken door o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of lawaai van welke aard dan ook
 • Rookverbod
  Roken in het gehele gebouw en op de kamer (ook niet uit het raam) is niet toegestaan. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt € 150.00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van € 275.00 aan u worden doorbelast.
 • Ongewenst intimiteiten, racisme, discriminatie en agressie
  Ongewenst intimiteiten, racisme en discriminatie evenals agressie tegen ondernemer, personeel en bezoekers wordt niet getolereerd
 • Hinderlijk en aanstootgevend gedrag
  Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus ontzegging van de toegang.
 • Wapens
  Het bij zich hebben van enigerlei wapentuig is ten strengste verboden
 • Speelautomaten
  Het spelen op geld uitkerende automaten is niet toegestaan aan personen beneden de 18 jaar
 • Handelen in goederen
  Het is verboden om rond het bedrijf goederen te verhandelen.
 • Uitlokking overtreding
  Het uitlokken van overtreding van dit regelement of aanzetten tot overtreding ervan is niet toegestaan.
 • Overtreding
  Bij overtreding van enige huisregel wordt dit onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie gemeld. Dit kan toegangsontzegging voor een bepaalde periode tot gevolg hebben voor zowel deze lokaliteit als de meerdere participerende atlas horecabedrijven.

 

Reglement hotelkamers:

 • Rookverbod
  Roken in het gehele gebouw en op de kamer (ook niet uit het raam) is niet toegestaan. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt € 150.00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van € 275.00 aan u worden doorbelast.
 • Schoonmaak
  De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden
 • Schoon beddengoed
  Bij weigering van het verschonen van het beddengoed, dient u te wachten op het eerst volgende moment dat u weer ingepland staat
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel kan leiden tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie
 • U mag geen bezoek ontvangen in de hotelkamer
 • Gasten worden verzocht om rekening te houden met andere gasten en eventueel geluidsoverlast tot een minimum te beperken
 • Ontbijt
  Het ontbijt buffet is geopend van 05:00 tot 10:00, het ontbijt dient genuttigd te worden in ons restaurant of op ons terras
  Het is niet toegestaan om eten/drinken van het buffet mee te nemen. (ook niet naar de kamer)